Garantie & Garantievoorwaarden

Ledlenser

Ledlenser doet er alles aan om ervoor te zorgen dat jouw Ledlenser lamp vele jaren trouwe dienst doet. Mocht dit niet het geval zijn en je ondervindt een probleem, dan zullen wij - verdeler in de BeNeLux - het defect herstellen of de lamp volledig vervangen door hetzelfde of, indien niet meer beschikbaar, een gelijkwaardig model. Vanaf januari 2016 geniet je garantie gedurende een standaardperiode van 5 jaar die ingaat op de dag van aankoop. Uitzonderingen hierop lees je onderaan in de garantievoorwaarden*.  
 

Verleng zelf je garantie tot 7 jaar* 
Begin 2016 introduceerde Ledlenser een service die de kwaliteit van zijn producten extra benadrukt: vanaf dan krijgt iedere gebruiker bij aankoop van een Ledlenser lamp een standaardgarantie van 5 jaar die hij zelf kan verlengen tot 7 jaar na online registratie.

Hoe werkt het?

  1. Bij iedere Ledlenser lamp werd vanaf 2016 een speciale registratiekaart toegevoegd aan de verpakking. Scan de QR code met je smartphone of geef de unieke URL in je internetbrowser in die je op deze registratiekaart terugvindt. De QR code of URL op de bijgesloten registratiekaart is telkens uniek.
  2. Dit brengt je naar een productregistratiepagina. Vervolledig het formulier door o.a. het serienummer in te geven.
  3. Na een succesvolle registratie ontvang je een bevestigingsmail.
  4. Vanaf nu heb je recht op 7 jaar* garantie op de geregistreerde lamp.

 

Start je productregistratie hier >>

 
 
Registratiekaart

Er zit geen registratiekaart in de verpakking?
Dan heb je enkel recht op de standaardgarantie van 5 jaar.

Je Ledlenser lamp vertoont een defect of werkt niet? 
Het spijt ons, wij doen het nodige om dit probleem te verhelpen. Gelieve hiervoor onze serviceprocedure te volgen die hier verder beschreven staat.

*Garantievoorwaarden 
 

1. Voorwaarden van de garantie
Ledlenser biedt standaard een garantieperiode van 5 jaar vanaf de datum van aankoop. De gebruiker kan deze periode zelf verlengen tot 7 jaar na online registratie via de bovenvermelde procedure. Deze garantie omvat materiaal- en fabricagefouten. Voor de goede werking van batterijen geldt een garantieperiode van 12 maanden. Uitgesloten van deze garantieperiode zijn de producten van de “Solidline”-serie, Ledlenser K1, Ledlenser K1L en Ledlenser K2. De garantie geldt niet voor holsters, tasjes, afstandsbedieningen (remote switches), kleurenfilters, elk ander accessoire, evenals op gravures of coatings. Claims onder deze garantievoorwaarden zijn enkel geldig als het product geen beschadigingen of tekenen van slijtage door een foutief gebruik vertoont. Ze zijn ook enkel geldig als het product geen tekenen vertoont van reparaties of andere inmenging door de gebruiker of andere personen die niet zijn geauthoriseerd door de producent. Schade veroorzaakt door lekkende batterijen wordt niet als defect aanvaard. De garantie dekt enkel vervangingen of reparaties. Claims die buiten deze garantievoorwaarden vallen – compensaties in het bijzonder – zijn uitgesloten. De garantieperiode wordt niet verlengd of hernieuwd als de garantieservice wordt verleend.  
2. Garantie vordering
Vorderingen die voortvloeien uit deze garantie kunnen worden overgemaakt door contact op te nemen met uw dealer of de klantenservice hieronder vermeld, met de presentatie van de originele factuur en de datum van aankoop. Gelieve de garantieprocedure te volgen die hier uitgeschreven staat.
Eventuele verzendkosten zijn voor rekening van de afzender. Dry Battery Sales NV is niet verantwoordelijk voor dergelijke kosten. Zendingen tegen terugbetaling worden niet geaccepteerd. Wij raden aan dat de producten via een traceerbare methode worden verzonden die de afzender een bewijs van verzending en verzekeringsdekking levert in geval van verlies tijdens het transport. Dry Battery Sales NV is niet verantwoordelijk voor producten die niet bij ons toekomen.  
3.  Bedrijfsgegevens
Garantiegever is Dry Battery Sales NV, Hogenakkerhoekstraat 12, 9150 Kruibeke, België.

4. Garantieservice
Deze garantie is geldig naast en in aanvulling van je contractuele of legale rechten vis-a-vis je winkelier in overeenstemming met de geldende wetten van je land.  
5. Kosten
Garantiediensten betreffende vervangingen of reparaties zijn gratis. Dit is niet van toepassing op kosten die voortvloeien uit een eventuele verzending van het product. Als je een garantieclaim indient en de fabrikant of de verantwoordelijke service-afdeling stelt, na controle van het product, vast dat er geen defect is of dat de garantieclaim ongeldig is vanwege één van de bovengenoemde redenen, behouden wij ons het recht om je een servicekost van € 20 aan te rekenen.  
6. Overdraagbaarheid
Deze garantie geldt zoals onder de hierboven genoemde voorwaarden (met inbegrip van de presentatie van het bewijs van aankoop, zelfs in het geval van wederverkoop) voor alle volgende eigenaren van het product.  
7. Diverse
Deze garantie is onderworpen aan de Belgische wetten.